18 اسفند 1390
شماره خبر: 5595

64 زندانی ندامتگاه قزلحصار دانشجوی دانشگاه علمی كاربردی شدند

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

64 زندانی ندامتگاه قزلحصار دانشجوی دانشگاه علمی كاربردی شدند

معاون فرهنگی ندامتگاه قزلحصار گفت: با برگزاری آزمون دانشگاه علمی كاربردی ، 64مددجوی این ندامتگاه به دانشگاه راه یافتند.
'رجب علی آژیر ' افزود: اكنون دانشگاه علمی كاربردی در زندان قزلحصار كرج فعال است و هر سال تعدادی از مددجویان به این دانشگاه راه می یابند. وی اظهار داشت: واحد آموزش اداره فرهنگی تربیتی ندامتگاه قزلحصار با هدف توسعه و افزایش میزان معلومات و آگاهی های فردی و اجتماعی مددجویان اقدام به جذب دانشپذیر در ترم جدید كرده است. آژیر، ارتقاء سطح سوادرا در شناخت معضلات و نابسامانی ها مؤثر دانست و افزود: مركز آموزش بعثت 3 مجری آموزشهای پودمانی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی كاربردی در كنار جذب مددجویان علاقه مند به كسب علم و دانش اقدام به برگزاری كلاسهای آموزشی كرده است. گفتنی است تاكنون 18نفر از مددجویان این ندامتگاه در رشته های زبان انگلیسی، رایانه و تعمیر و نگهداری خودرو فارغ التحصیل شده اند.منبع: ایرنا