18 بهمن 1390
شماره خبر: 4799

90 هزار واحد مسکن مهر استان البرز گاز رسانی می شود

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

90 هزار واحد مسکن مهر استان البرز گاز رسانی می شود

سرپرست شرکت گاز استان البرز از طرح گاز رسانی به 90 هزار واحد مسکن مهر خبر داد.
سید محمد هدائی پور اظهار داشت: شرکت گاز طرح گاز رسانی به 90 هزار واحد مسکن مهر را در دست دارد که بخشی از واحدها انجام شده است. وی گفت: طرح گاز رسانی 472 واحدی المهدی، 524 واحدی پرشین بنا، یک هزار واحدی ایران خودرو، دو هزار واحدی ماندگار، یک هزار و 700 واحدی شهرک ابریشم، دو هزار و 500 واحدی ماهدشت از جمله پروژه های است که تاکنون انجام شده است. سرپرست شرکت گاز استان البرز افزود: تعداد واحدهای شهرک ابریشم به طور کلی 11 هزار واحد است که تاکنون یک هزار و 700 واحد آن خدمات گاز رسانی انجام شده است. هدائی پور ادامه داد: با توجه به گاز رسانی به واحدهای مسکن مهر، طرح گاز رسانی به روستاهای استان البرز نیز در دست اجرا است که به بیشتر روستاهای استان گاز رسانی صورت گرفته است.منبع: خبرگزاری مهر