7 دی 1390
شماره خبر: 3399

450 مدرسه در استان البرز با مشاركت دستگاههای اجرایی هوشمند می شوند

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

450 مدرسه در استان البرز با مشاركت دستگاههای اجرایی هوشمند می شوند

مدیركل آموزش و پرورش استان البرز گفت: هوشمند سازی مدارس نیازمند مشاركت همه جانبه از جمله دستگاههای اجرایی است كه در صورت این همیاری در البرز ، 450 مدرسه هوشمند می شوند.
'اكبر حلیمی' افزود: در آخرین نشست مجلس دانش آموزی با هیات دولت مصوب شد هر دستگاه اجرایی از محل بند 5 برنامه بودجه حداقل یك مدرسه را هوشمند كند. وی اظهار داشت: در صورت اجرای این مصوبه 450مدرسه در استان البرز هوشمند می شوند كه این طرح جزو اموری است كه به جد پیگیری می شود. حلیمی گفت: از آغاز اجرای طرح هوشمند سازی مدارس تاكنون بیش از دو هزار كلاس درس در استان البرز به سیستم هوشمند مجهز شده اند كه در این جهت تمامی معلمین نیز جهت تسلط و استفاده از این سیستم توانمند شده اند. وی اظهار امیدواری كرد: با تجهیز مدارس به این امكانات تا دو سه سال آینده به مرور بتوانیم هوشمند سازی مدارس را راه اندازی و نهادینه كنیم. حلیمی افزود: وزارت آموزش و پرورش برای هر استان در طرح هوشمند سازی 30 میلیارد ریال اختصاص داده ولی با توجه به جمعیت بالای دانش آموزی استان البرز و تعداد زیاد مدارس خواستار اختصاص بودجه بیشتری هستیم. مدیركل آموزش و پرورش استان البرز بیان داشت: تا كنون برای هوشمند سازی در استان حدود پنج میلیارد ریال هزینه شده كه برای هر كلاس 22میلیون ریال هزینه در بردارد و هوشمند سازی كل مدارس نیازمند اعتباری بالغ بر 210میلیارد ریال است.منبع: ایرنا