21 آذر 1390
شماره خبر: 2843

كارخانه سیمان آبیك اخطاریه زیست محیطی دریافت كرد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

كارخانه سیمان آبیك اخطاریه زیست محیطی دریافت كرد

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد از صدور اخطاریه زیست محیطی برای كارخانه سیمان آبیك توسط این اداره خبر داد.
'علی ناصری' افزود: با توجه به تاثیر آلودگی منتشره از سوی كارخانه سیمان آبیك در شهرستان های استان البرز ، طی بازدید و پایش های به عمل آمده توسط كارشناسان محیط زیست اداره نظر آباد و اداره كل استان درخصوص بكارگیری و نصب سیستم پایش لحظه ای برای این واحد تولیدی صنعتی اخطاریه ابلاغ شد. وی ، انجام خوداظهاری و اتصال خروجی دودكش های واحد به مركز پایش الكترونیك آب و هوای استان البرز و همچنین توقف فعالیت بخش های آلاینده بویژه خط دو قدیم شركت مزبور كه فاقد سیستم كنترل مناسب بوده را از دیگر مواردی دانست كه منجر به ابلاغ اخطاریه زیست محیطی به مسوولین آن واحد شد. ناصری اظهار داشت: پایش زیست محیطی كارخانه سیمان آبیك از 25 مهرماه سالجاری به دلیل قرارگیری در حوزه استحفاظی استان البرز كه قبل از این در حوزه استان قزوین بوده، به این اداره تفویض شد كه تاكنون به طور مستمر مورد بازدید و پایش كارشناسان آن اداره قرار گرفته است.منبع: ایرنا