24 مرداد 1401
شماره خبر: 271518

بازنگری صحیح طرح های هادی موجب ساماندهی ساخت و ساز می شود

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمهندس جعفری فرماندار چهارباغ با مدیرکل بنیاد مسکن استان و نماینده بنیاد علوی دیدار و در رابطه با بازنگری طرح های و چگونگی احداث و بهسازی مسکن محرومین تبادل نظر نمودند.
مهندس جعفری در این دیدار گفت: روستاهای شهرستان چهارباغ به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی دارای رشد جمعیت و مهاجرت معکوس می باشند و این موضوع میبایست در بازنگری طرح های هادی مورد توجه ویژه قرار گیرد. فرماندار چهارباغ تصریح کرد: بازنگری صحیح طرح های هادی موجب ساماندهی ساخت و ساز و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و هدررفت سرمایه و صیانت از اراضی کشاورزی می گردد.این مسئول با توجه تفاهم نامه تنظیمی فی ما بین بنیاد مسکن و بنیاد علوی مبنی بر پرداخت تسهیلات بلاعوض و امکانات و وام با بازپرداخت بلند مدت و درصد پائین بر تعامل ویژه بین سازمانی و اطلاع رسانی به روستائیان در راستای بهره گیری از این خدمات جهت ساخت، بهسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی تاکید کرد. وی در انتها گفت: سرانه ها و خدمات عمومی در روستاها باید اولویت طرح های توسعه روستایی شود. پیوست طرح های هادی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حتما باید لحاظ شود تا بتوان تعادل را در روستاها حفظ کرد و مانع از مهاجرت روستاییان به شهر شد.