22 مرداد 1401
شماره خبر: 271449

ارایه خدمات دندان پزشکی به زندانیان ندامتگاه کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیگروه جهادی شهید خدمت حاج اصغر پرده دار (نورالشهدا) با مشارکت کانون تخصصی حرکت های جهادی آستان قدس رضوی با حضور 5 پزشک و 4 دستیار در ندامتگاه کرج خدمات دندانپزشکی به زندانیان ارایه شد.
علی چهارمحالی مدیر کل زندان های استان البرز در خصوص خدمات ارایه شده گروه جهادی دندانپزشکی به زندانیان کرج اظهار داشت: معاینه، ترمیم، جرم گیری، کشیدن و جراحی از جمله اقدامات این گروه جهادی بود که به مددجویان زندان کرج ارایه شد.چهارمحالی افزود: بیش از 112 مددجو از این خدمات بهره مند شدند که هر کدام از این مددجویان حداقل 3 نوع از خدمات را دریافت کردند. متاسفانه موضوع بهداشتِ دهان و دندان در کشور ما به دلیل هزینه بالای آن همواره مسئله ساز بوده، از طرفی امکانات و تجهیزات دندان پزشکی زندان ها در حدی نیست که جوابگوی نیاز مددجویان باشد.مدیر کل زندان های استان البزر با اشاره به مشارکت گروه های جهادی در بحث درمان مددجویان اظهار داشت: پس از تهیه مواد اولیه مورد نیاز دندان پزشکی توسط زندان، با گروه جهادی نورالشهدا و کانون های تخصصی حرکت های جهادی آستان قدس رضوی وارد مذاکره شدیم و این گروه در روز تعطیل با حضور در ندامتگاه کرج به مددجویان خدمات رایگان دندانپزشکی ارایه دادند.