22 مرداد 1401
شماره خبر: 271426

برای جبران عقب ماندگی های استان به تلاش مضاعف و عزم جهادی مدیران نیاز داریم

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعینماینده عالی دولت در استان البرز گفت: استان البرز در بسیاری از سرانه ها و زیرساخت ها با عقب ماندگی و ضعف جدی مواجه است بنابراین برای جبران این امر وارد عمل شده ایم.

مجتبی عبداللهی در شورای معاونین و مدیران کل استان استانداری که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تلاش شبانه روزی مدیران برای ارتقا رضایتمندی مردم، افزود: اکنون که عزم جدی دولت محترم سیزدهم بر کسب رضایتمندی و ایجاد رفاه مردم است، ما نیز باید به تبع از برنامه های دولت در این مسیر اهتمام ویژه ای داشته باشیم.
وی ادامه داد: اقدامات و برنامه های بزرگی را در مسیر آبادانی و توسعه استان بخصوص جهت تقویت زیرساخت ها در دستور کار داریم از این رو باید به مردم اطلاع رسانی و امیدبخشی شود.عبداللهی گفت: استان البرز در بسیاری از سرانه ها و زیرساخت ها با عقب ماندگی و ضعف جدی مواجه است بنابراین برای جبران این امر وارد عمل شده ایم.وی افزود: بر این باور هستم که برای نیل به اهداف و حل مسائل استان باید کار مضاعف تری را با اراده ای انقلابی و جهادی، پیش بگیریم.عبداللهی گفت: توان موجود در مدیران استان اگر معطوف و متمرکز شود، به طور قطع تمامی مشکلات و کمبودهای استان را حل می کنیم.وی افزود: باید سرآمد و الگوی تمامی استان های کشور باشیم چراکه این ظرفیت و استعداد در استان البرز وجود دارد.استاندار البرز گفت: جای خرسندی دارد که قرارگاه اجتماعی در استان تشکیل شد و هر هفته روزهای چهارشنبه با عنوان چهارشنبه های جهادی در یکی از محله های ۶۶ گانه کم برخوردار استان میز خدمت راه اندازی می شود.وی افزود: رضایتمندی مردم در مناطق محروم استان محسوس است از این رو باید این روند تداوم یابد و همچنین مصوبات و دستورهای صادر شده در قرارگاه و میز های خدمت چهارشنبه ها و روزهای جمعه در مصلی ها در اسرع وقت عملیاتی و اجرایی شوند.عبداللهی گفت: چند قرارگاه مهم در دستور برنامه های استان قرار دارد تا امور اساسی و دغدغه های اصلی مردم به صورت جهادی و ویژه بررسی و اجرایی شود.وی افزود: قرارگاه های مسکن و اشتغال از جمله این موارد محسوب می شود.