22 مرداد 1401
شماره خبر: 271423

دیدار معتمدین محلی کرج با مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیعصر پنجشنبه بیستم مرداد ماه ۴۰ نفر از معتمدین فعالان اجتماعی شهرستان کرج در نشستی با مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز به بیان دیدگاه ها و مسائل مرتبط با موضوعات اشتغال تعاون و مشارکت اجتماعی پرداختند.
شرکت کنندگان در این نشست که از مجموعه های مختلف علمی، دانشگاهی، صنفی، صنعتی و معتمدین محلی و فعالان احتماعی را تشکیل می دادند، با تشریح وضعیت موجود و نیازها و الزامات رسیدگی به بخش های مختلف امورات مربوط به جوانان به ویژه اشتغال و مسائل مرتبط با اشتغال و ازدواج آنان، خواستار توجه بیشترین نهادهای متولی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در استان البرز شدند.مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز در این دیدار به اقدامات صورت گرفته و برنامه ریزی های انجام شده در حمایت از صنایع کوچک ، کارگاه‌های کوچک تولیدی و صنعتی و همچنین مشاغل خانگی و تسهیلات در نظر گرفته شده در این خصوص و امکانات پیش بینی شده برای اشتغال و اقتصاد جوانان اشاره کرد.
عبدالله دارایی در ادامه گفت: یکی از ارکان اقتصاد اسلامی موضوع تعاونی هاست که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل ناکارآمدی بخش های حمایتی از سویی و مسائل مربوط به فقدان آموزش های اساسی فرهنگی و اجتماعی نیز از سوی دیگر، باعث افت سرانه سهم تعاون در اقتصاد کشور هستیم.دارایی افزود: در اسناد بالادستی نظام به اختصاص ۲۵ درصدی سهم تعاون از ترانه‌های تولید و اقتصاد را نشانه رفته است و این در حالی است که در آخرین گزارش های که در این خصوص تنظیم شده است این شاخص کمتر از شرایط مطلوب بوده و من فکر می کنم جای کار بسیار فراوانی در بخش تعاون وجود دارد و باید با آموزش، حمایت و تقویت بخش تعاون بتوانیم در ارتقاء روحیه کار تیمی و جمعی قدم هایی را برداریم.