20 مرداد 1401
شماره خبر: 271390

دست خالی اداره پزشکی قانونی فردیس برای تأمین مکان

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمدیرکل پزشکی قانونی استان البرز گفت: ساختمان اداره پزشکی قانونی فردیس استیجاری است و توان پرداخت مبلغ اجاره آن را نداریم.
بهزاد ولیزاده، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرزساختمان استیجاری را معضل بزرگی برای اداره پزشکی قانونی شهرستان فردیس ذکر کرد و افزود: با توجه به حجم جمعیت شهرستان، پزشکی قانونی فردیس یکی از پرمراجعه ترین ادارات استان است که روزانه بیش از ۷۵۰ بیمار دارد. وی توضیح داد: این اداره علیرغم حجم مراجعات، از سال ۹۷ در یک ساختمان مسکونی استیجاری و با حداقل امکانات مستقر شده و اجاره آن توسط شهرداری فردیس تامین شده است. اما در اسفند ۱۴۰۰ قرارداد اجاره این ملک تمام شده و شهرداری می‌گوید که طبق قانون دیگر نمی توانیم نسبت به پرداخت مبلغ اجاره اقدام کنیم.‌ این مقام مسؤول گفت: متاسفانه با وجود حجم مراجعات روزانه متعدد در پزشکی قانونی فردیس، نمی‌توانیم مکان جدیدی اجاره و یا مبلغ اجاره معوقه را پرداخت کنیم. ضمن اینکه این ساختمان امنیت ندارد و تا کنون حداقل ۱۰ بار سرقت شده است و نمی توانیم حتی ایمنی آن را افزایش دهیم. وی اضافه کرد: در سفر رئیس قوه قضائیه به استان البرز در سال ۹۸، یک قطعه زمین برای احداث ساختمان پزشکی قانونی فردیس و ۷۵۰ میلیون اعتبار از حساب اختصاصی قوه به این امر اختصاص یافت. اما متاسفانه هنوز مجوز تغییر کاربری این زمین توسط راه و شهرسازی داده نشده است.قرار است به دستور استاندار البرز مبلغ اجاره اداره پزشکی قانونی فردیس به صورت موقت پرداخت شود و اداره کل راه و شهرسازی و استانداری البرز نیز در خصوص تغییر کاربری زمین همکاری لازم را با پزشکی قانونی داشته باشد.

منبع فارس