20 مرداد 1401
شماره خبر: 271382

چهارشنبه های جهادی در محله شهرک ابریشم چهارباغ

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمیزخدمت با حضور آقای عبداللهی استاندار محترم، مدیران کل استان البرز و همچنین حضور آقای سعد زاده مدیر کل، آقای حنیفی معاون پشتیبانی توسعه مدیریت، سرپرست شعبه هشتگرد، روسای ادارات ارتباطات مردمی، روابط عمومی اداره و مسئولین شعبه هشتگرد در محله شهرک ابریشم چهارباغ برگزار گردید.
در این میز خدمت مدیر کل محترم و کارشناسان بیمه ای تامین اجتماعی البرز ضمن پاسخگویی به مشکلات مراجعین محترم خدمات غیر حضوری سازمان را آموزش داده و بیمه فراگیر خانواده ایرانی را برای این عزیزان تشریح کردند.خاطرنشان میگردد بروشورها و تراکت های آموزشی بیمه فراگیر خانواده ایرانی در اختیار مخاطبان قرار گرفت.