19 مرداد 1401
شماره خبر: 271370

بیمه اجتماعی در کنار اشتغال می تواند معضلات اجتماعی را در آینده کاهش دهد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیدر نشست بشیری مدیر صندوق در استان البرز با پور سلیمانی رئیس ستاداجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) استان البرز در خصوص مشارکت دو جانبه برای ایجاد اشتغال همراه با بیمه اجتماعی بحث و تبادل نظر شد.
مدیر صندوق استان ضمن معرفی خدمات و مزایای صندوق گفت: بیمه اجتماعی در کنار اشتغال می تواند معضلات اجتماعی را در آینده کاهش دهد. وی افزود: بر اساس اصل ٢٩ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی که دولت موظف است شرایط لازم برای برخورداری یکایک افراد جامعه را فراهم کندبشیری گفت: در حال حاضر این امکان وجود دارد افرادی که رابطه کارگری و کارفرمایی ندارند و مشمول بیمه اجباری نیستند به واسطه شغل یا سکونت عضو صندوق شوند و با کمک ٧٠ درصدی دولت در پرداخت حق بیمه از مزایای بازنشستگی، کارافتادگی، مستمری بازماندگان بهره مند شونددر ادامه نشست پورسلیمانی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره ) استان البرز گفت: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حوزه اشتغال، درمان و مسائل اجتماعی و معیشتی به جامعه هدف خدمت رسانی میکندپورسلیمانی افزود:در حوزه اشتغال خرد و مشاغل خانگی افرادی که بیمه ندارند را می توان راهنمایی کرد تا بیمه شوند.رئیس ستاد اجرائی فرمان امام ( ره ) در استان البرز گفت: آماده ایم تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود شرایط معرفی خدمات صندوق را به متقاضیان مهیا نماییم.