19 مرداد 1401
شماره خبر: 271340

دیدار مدیریت شهری چهارباغ با فرمانده سپاه شهرستان

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

رییس، اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری چهارباغ با حضور در سپاه ناحیه شهرستان با سرهنگ حسنیان فرمانده سپاه چهارباغ دیدار کردند. در این دیدار راه های هم افزایی و همکاری مشترک بررسی و بر ضرورت تعامل سازنده و پیگیری امور تا حصول نتیجه تاکید شد.