12 تیر 1401
شماره خبر: 269688

اعطای ۴۷ مرخصی و پیشنهاد آزادی ۱۴ زندانی

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیرئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون قضایی رئیس کل در امور نظارت بر زندان و اجرای احکام، معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و‌انقلاب و سرپرست دادگاههای خانواده کرج و 8 نفر از قضات اجرای احکام کیفری کرج با حضور در ندامتگاه مرکزی کرج، به مسائل و مشکلات مددجویان رسیدگی کردند.
حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه این بازدید اختصاص به آن دسته مددجویانی داشت که از ابتدای شروع حبس تاکنون به مرخصی نرفته و در حال تحمل کیفر حبس هستند، افزود: در این بازدید با حدود 130 نفر از زندانیان ملاقات شد و مددجویان به صورت چهره به چهره مشکلات خود را مطرح و در همان جلسه دستور قضایی لازم صادر و یا ارشاد و راهنمایی در خصوص پرونده ها ارائه شد.
وی با اشاره به اینکه در این بازدید در مجموع در مورد 96 نفر از مددجویان دستور قضایی صادر شد بیان کرد: 11 نفر مستحق مرخصی در حین تحمل حبس، 36 نفر مرخصی پایان حبس، 3 نفر پابند الکترونیک، 8 نفر آزادی مشروط، 3 نفر معرفی به کمیسیون عفو، 8 نفر ادغام پرونده، 1 نفر رای باز و 26 نفر از سایر نهادهای ارفاقی برخوردار شدند؛ همچنین در مورد 34 مددجو ارشاد قضایی انجام شد.