12 تیر 1401
شماره خبر: 269668

اتصالات غلافدار مشمول استاندارد اجباری نیست

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیبه گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرز، اتصالات غلافدار مشمول مقررات استاندارد اجباری نمی باشد.
بر این اساس، طبق گزارش واصله یک واحد تولیدی در سطح چند استان از جمله البرز، مبادرت به تبلیغات غیر واقع از طریق اکران بیلبورد ، استند، بروشور و غیره با عنوان جعلی دارا بودن علامت استاندارد جهت فرآورده اتصالات غلافدار نموده که بر اساس قانون و مقررات ضمن انجام اقدام قانونی علیه واحد متخلف الزام به جمع آوری بیلبوردها توسط ارگانهای ذی ربط در دستور کار این اداره کل قرار گرفت . شایان ذکر است، به استناد بند 5 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد " تبلیغات غیر واقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در خصوص پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تایید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات " محکوم خواهد شد.