11 تیر 1401
شماره خبر: 269628

در نقطه سر به سر تأمین و مصرف آب هستیم

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمدیرعامل شرکت آبفای استان البرز گفت: هرچند در تامین و توزیع آب به نوعی در مرحله اقتصاد معیشتی و در نقطه سربه سر هستیم ولی امیدواریم با همکاری مردم تابستان را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.
ذوالفقار مهدی زاده اظهار کرد: هفته گذشته روزهای گرمی را پشت سر گذاشتیم و به واسطه دمای هوای بیش از ۴۰ درجه، شاهد افزایش مصرف آب در استان بودیم.وی ادامه داد: خوشبختانه با مدیریت مصرف مشترکین، به مشکل عمده در خصوص قطعی آب برنخوردیم.وی توضیح داد: هرچند در تامین و توزیع آب به نوعی در مرحله اقتصاد معیشتی و در نقطه سربه سر هستیم ولی امیدواریم با همکاری مردم تابستان را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.وی در پاسخ به اینکه آب بهای چه گروهی از مشترکین البرز رایگان است، گفت: مددجویان نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی که از سازمان تحت پوشش خود معرفی نامه بیاورند و وضعیت آنها پس از بررسی احراز شود، شرایط اولیه رایگان شدن آب بها را دارند.این مسئول اضافه کرد: البته صرفا این مورد کافی نیست و این مشترکین باید کنتور جدا داشته باشند و یک سوم الگوی مدیریت مصرف آب مصرف کنند.مهدی زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به گلایه مردم از قطعی آب در منطقه سرحدآباد اشاره کرد و گفت: تامین آب این منطقه از طریق آبفا نیست و از طریق آبرسانی محلی انجام می‌شود.مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز ادامه داد: در مجموع ۱۳۰ آبرسانی محلی در البرز وجود داشت که بیشتر آنها به آبفا واگذار شده و تعداد کمی از آنها باقی مانده است.وی توضیح داد: در صورت واگذاری آبرسانی محلی این محدوده به آبفا اقدامات لازم برای رفع مشکل ساکنان رفع می‌شود.

منبع ایسنا