30 خرداد 1401
شماره خبر: 269045

۱۶۳ مددجوی زندان رجایی شهر کرج به کانون خانواده بازگشتند

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمدیر زندان رجایی شهر کرج از آزادی ۱۶۳ مددجو این زندان طی سال جاری خبر داد و گفت : این مددجویان در اجرای طرح کاهش جمعیت کیفری با رویکرد حبس زدایی ، تکریم و حفظ حقوق شهروندی با پیگیری کارشناسان واحد قضایی این زندان آزاد شدند.
الله کرم عزیزی اظهار داشت: طی این مدت ۳۵۶ پرونده قضایی توسط واحد اجرای احکام زندان رجایی شهر مورد بررسی قرار گرفت و منجر به آزادی ۱۶۳ مددجو واجد شرایط شد.وی گفت: این مددجویان با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله آزادی وثیقه، مرخصی منجر به آزادی، رضایت شاکی، اتمام حبس، آزادی مشروط، کفالت و امثال آن آزاد و به کانون خانواده بازگشته اند.وی خاطرنشان کرد: کارشناسان اجرای احکام با هدف نهادینه نمودن سیاستهای قوه قضاییه مبنی بر کاهش جنعیت کیفری و حبس زدایی و همچنین حل مشکلات معیشتی خانواده های مددجویان به دلیل عدم حضور سرپرست توانسته اند مطابق با قوانین و در راستای حفظ حقوق شهروندی گام های موثری بردارند.عزیزی از مهمترین سیاست های کلان سازمانی کاهش جمعیت کیفری زندانهااست که کارشناسان واحد اجرای احکام با بررسی و پیگیری پرونده قضایی مددجویان نقش بارزی در این امر دارند.مدیر زندان رجایی شهر کرج تعامل با مراجع قضایی و حضور مستمر قضات در زندان و ملاقات با مددجویان را از دیگر راهکارهای اساسی در کاهش هدفمند جمعیت کیفری دانست.زندان رجایی شهر یکی از چهارزندان مستقر در البرز است .

منبع ایرنا