24 اردیبهشت 1401
شماره خبر: 267391

نخستین جشنواره بزرگ دوقلوها و چندقلوهای شهر کرج برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیهمزمان با ۲۲ اردیبهشت ماه روز جهانی دو قلوها همایش بزرگ دوقلوها و چندقلوهای شهربا ابتکار وهمت شورای قرآنی منطقه ومشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج برگزار شد.
امیرحسین خدابنده ه در حاشیه این جشنواره به خبرنگاران گفت: در این آیین 80دوقلو و چندقلو در رده های سنی مختلف به همراه خانواده های خود ازسطح شهر به میزبانی منطقه دربوستان پامچال واقع در مدرس جنوبی شرکت کردند.خدابنده هدف از برگزاری این جشنواره را گردهم آوردن دوقلوها و چندقلوها و خانواده های آنان در یک فضای شاد و با نشاط و دیدار آنان با یکدیگر عنوان کرد.
وی اضافه کرد: کوچکترین شرکت کنندگان این جشنواره، دختران دوقلوی 8ماهه و مسن ترین آنان 2 قلوهای خانم 42ساله بودند.این مسئول اظهارداشت: این جشنواره با فراخوان عمومی همراه بوده که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت و جمعی از کودکان و نوجوانان دوقلو شرکت کردند.مسئول روابط عمومی منطقه با تاکید بر اینکه آشنایی هرچه بیشتر دوقلوها و چندقلوها با یکدیگر موجب تبادل اطلاعات و تجربه می شود، اضافه کرد: برگزاری همایش دوقلوها و چندقلوها در یک زمان و مکان مشخص، مطالبه ها و نیازهای آنان را به مسوولان بازگو می کند.مسئول فرهنگی یادوآر شد: این جشنواره به همت شورای قرآنی منطقه ، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج ، مسجد چهارده معصوم ،حوزه 211شهید گلکاربرگزار شد. در این مراسم به دوقلوهالوح یادبود و جوایزی اهدا شد.