2 اسفند 1400
شماره خبر: 263988

آزادسازی 25 هکتار در «روستای فرخ آباد» فردیس

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیدادستان عمومی و انقلاب فردیس گفت که 25 هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته به ارزش 575 میلیارد تومان آزادسازی شده است.
حسین ناصرخاکی با اعلام اینکه 25 هکتار از اراضی دارای تغییر کاربری غیرمجاز در این حوزه قضایی آزادسازی شده است گفت: در اجرای تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، در بخش مشکین دشت روستای فرخ آباد این شهرستان، اراضی موسوم به «باغ انگوری» مورد اعمال قانون قرار گرفت.دادستان عمومی وانقلاب شهرستان فردیس افزود: در این اقدام تعداد ۴۵ مورد از قطعات در حال تغییر کاربری و یا دارای تغییر غیرمجاز کاربری از قبیل ساخت ویلا و بنا، محوطه سازی، دیوارکشی، استخر تفریحی، تفکیک و قطعه بندی به قصد تغییرکاربری، قلع و قمع و اعمال قانون شد.ناصرخاکی متذکر شد: در مجموع، مساحت۲۵۰۰۰۰ متر مربع معادل ۲۵ هکتار از اراضی زراعی و باغ ها، به ارزش معادل ۵۷۵ میلیارد تومان اعاده به وضع سابق شد.