6 بهمن 1400
شماره خبر: 262688

راه اندازی صنایع تبدیلی در روستاهای البرز هدفگذاری شود

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمدیر تعاون روستایی استان البرز خواستار راه اندازی صنایع تبدیلی کشاورزی با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان و جوانان در روستاهای این استان شد.
سید محسن موسوی در نشست مشترک تعاون روستایی و امور بانوان استانداری البرز که در حاشیه نمایشگاه توانمندی‌های زنان روستایی استان البرز برگزار شد، افزود: زنان روستایی نقش کلیدی در تولید محصولات زراعی، کشاورزی و باغی، دامداری، فرآوری، بازاریابی و فروش محصولات را برعهده دارند.وی افزود: در راستای فعال کردن روستاها باید حمایت از زنان مورد توجه و اولویت قرار گیرد و این حمایت از زنان باید به صورت خاص صورت پذیرد.مریم اسماعیلی فرد مدیرکل امور بانوان استانداری البرز نیز در این نشست با بیان اینکه حضور زنان روستایی از مهم‌ترین عوامل پویایی روستاها است، گفت: زنان محور روستا بوده و هر جا که حضور داشتند شاهد کاهش مهاجرت و افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی در این مناطق شده‌اندوی افزود: از آنجایی که زنان روستایی در جامعه ما و بسیاری از کشورهای در حال توسعه گرفتار معضلات و کاستی های فراوان هستند، پرداختن به نقش و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی آنان در فرآیند توسعه روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.وی تاکید کرد: ضروری است در آموزشهای متناسب با فعالیت و شغل آنها در ابعاد و عرصه های مختلف زندگی جهت ارتقاء بینش، دانش و نگرش آنان اهتمامی خاص داشت .

منبع ایرنا