3 بهمن 1400
شماره خبر: 262545

۷۰ موسسه خیریه کمک حال نیازمندان البرزی هستند

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز گفت: ۵۰۴ سمن در البرز ثبت شده است که در قالب مراکز نیکوکاری و موسسات حدود ۷۰ موسسه خیریه وجود دارد که برخی از این موسسات ماهانه میلیاردها تومان هزینه امور خیریه می‌کنند.
نادر بیننده در گردهمایی انجمن اهسا البرز افزود: برترین انسان‌ها کسانی هستند که دستگیر مردم و نیازمندان هستند. وضعیت معیشت و شرایط اجتماعی هر روز وضعیت مردم را بدتر می‌کند و نیاز است تا همگی ببشتر به فکر نیازمندان باشیم.وی ادامه داد: نیات خیر در پیشگاه خداوند ثبت می‌شود ولی باید اطلاع رسانی در قبال اقدامات صورت می‌گیرد انجام شود و لازم است افرادی که کار خیر انجام می‌دهند خود را به مردم بشناسانند.وی با اشاره به اینکه ۵۰۴ سمن در البرز ثبت شده است، گفت: در قالب مراکز نیکوکاری و موسسات حدود ۷۰ موسسه خیریه وجود دارد که برخی از این موسسات ماهانه میلیاردها تومان هزینه امور خیریه می‌کنند.بیننده ادامه داد: اما متاسفانه نبود آمار درست در استان باعث شده برخی از این نیات خیر به بیراهه برود. بنابراین نیاز است آماری درست از همه مواردی که باید برنامه ریزی شود داشته باشیم و اقدامات را به سوی این موارد هدایت کنیم.این مسئول موضوع دیگر را یافتن جامعه هدف درست عنوان کرد و گفت: برخی امکانات و خیر موسسات بدون استفاده باقی مانده و نیاز به یافتن جامعه هدف دارند. بنابراین با راه اندازی دسترسی به سامانه طرح جامع امداد کمیته امداد موسسات خیریه و نیکوکاری موظف شدند اطلاعات را وارد این سامانه کنند تا بتوان راحت تر به کسانی که به امکانات نیاز دارند دسترسی داشته باشیم و داشته های موسسات به صورت عادلانه توزیع شود.

منبع ایسنا