3 بهمن 1400
شماره خبر: 262530

رفع تصرف دوهزار و دویست متر مربع از اراضی ملی شهرستان اشتهارد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیيگان حفاظت اداره منابع طبيعی و آبخیزداری شهرستان اشتهارد طی گشت های مستمر از اراضی ملی در راستای اجرای تبصره يک ذيل ماده 55 حفاظت و صیانت ازمنابع طبيعی با اخذ دستور از مقام محترم قضایی در روز شنبه دوم بهمن سالجاری اقدام به رفع تصرف سه فقره ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی ملی روستای قوزلو جمعا به مساحت 2200 مترمربع نمود.
حسین نعمایی، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشتهارد، در این خصوص گفت: مهيا كردن شرايط لازم برای حراست و پاسداری از انفال امری ضروری است.وی در ادامه خاطرنشان كرد: اين اداره بر اساس تبصره يك ذيل ماده 55 و احكام صادره از سوی دستگاه قضايی در برخورد با متخلفين لحظه ای کوتاهی و درنگ نخواهد نمود كه در همین راستا همراهی دستگاه قضا در حفاظت از انفال و موفقيت اين امر نقش بسزايی داشته و قابل ستایش است.سبحانی، مسئول یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشتهارد، با اشاره به شرح این ماده قانون مبنی بر مکلف بودن منابع طبیعی در رفع تصرف اراضی ملی شده بیان داشت: این اداره در صورت مشاهده هر گونه تخلف بدون هیچ گونه ملاحظه ای با عاملین برخورد خواهد داشت. همچنین لازم به ذکر است که با توجه به اقدامات صورت گرفته، اجراي سياست هاي جديد، همچنين همسو شدن با فرامین مقامات قضايی و حضور به موقع نيروهای يگان حفاظت، سطح تصرفات در شهرستان اشتهارد كاهش قابل ملاحظه ای داشته است.