2 بهمن 1400
شماره خبر: 262475

تاسیس پردیس دانشگاهی در شهر فردیس

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیدکتر حسین کلانتری خلیل آباد دبیرهیات امنا و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در دیدار با حضرت آیت الله "دکتر سید ابراهیم حسینی "امام جمعه شهر فردیس، از تاسیس پردیس دانشگاهی واحد کرج در شهر فردیس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دکترحسین کلانتری خلیل آباد دبیر هیات امنا و سرپرست دانشگاه آزاداسلامی استان البرز در دیدار با حضرت آیت الله دکتر سید ابراهیم حسینی امام جمعه شهر فردیس گفت: این شهر باداشتن جمعیتی بیش از هشتصد هزار نفر و داشتن توان بالقوه صنعتی، کشاورزی و...نیازمند به مراکز علمی، آموزشی و فناوری میباشد و به همین دلیل، دانشگاه آزاد اسلامی در صورت همکاری مسئولان دستگاه های اجرایی استان، این آمادگی را دارد که در این شهر ، پردیس آموزشی ایجاد نماید .
"دبیر هیات امنا" این دانشگاه افزود: رشد و ارتقاء این پردیس می‌تواند به عنوان بازوی یاری رسان واحد کرج زمینه ساز توسعه فناوری و نوآوری و در پی آن کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه بیشتر در محدوده شهر فردیس و حتی استان باشد .دکتر کلانتری در ادامه گفت: تاثیرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این موضوع لزوما باید دیده شود و با دقت مورد بررسی قرار گیرد که مجموعه دانشگاه از آمادگی لازم در این خصوص برخوردار است.