2 بهمن 1400
شماره خبر: 262470

پرداخت عوارض مرکز تعویض پلاک خودرو شهرستان چهارباغ به شهرداری

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیعوارض مرکز تعویض پلاک خودرو شهرستان چهارباغ به شهرداری چهارباغ پرداخت می شود.
با پیگیری و نشست های تخصصی و حمایت های مسئولین شهرستان، عوارض مرکز تعویض پلاک خودرو شهرستان چهارباغ به شهرداری چهارباغ پرداخت می شود. با حضور سردار محمدیان (فرمانده نیروی انتظامی استان البرز)، شمیرانی (فرماندار شهرستان چهارباغ)، قربانی (شهردار چهارباغ) و اعضای شورای شهر ؛ پیش نویس تفاهم نامه واگذاری مرکز تعویض پلاک به شهرداری چهارباغ امضا و از فردا بر اساس زمانبندی اقدامات مشترک برای بهینه سازی، این مرکز توسط شهرداری چهارباغ پشتیبانی و در آمد آن به شهرداری چهارباغ پرداخت میگردد.مرکز تعویض پلاک خودرو بلوار پیام در محدوده شهرستان چهارباغ واقع گردیده بود طی ۴ سال عوارض آن به شهرداری کرج واریز میگردید.