2 بهمن 1400
شماره خبر: 262439

هشت هزار و پانصد متر مربع از اراضی ملی شهرستان ساوجبلاغ رفع تصرف شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیکمال شایگانی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساوجبلاغ، از اجرای تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور جهت رفع تصرف اراضی ملی جمعا به مساحت هشت هزار و پانصد مترمربع واقع در اراضی ملی پلاک های اغشت و علاقبند از توابع بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در روز چهارشنبه، بیست و نهم دی ماه سال جاری خبر داد.
وی عنوان نمود: طی پایش میدانی بعمل آمده توسط نیروهای یگان حفاظت و پس از بررسی های صورت گرفته، مشخص گردید افرادی اقدام به تصرف اراضی ملی از طریق دیوار کشی در مساحت هشت هزار و پانصد مترمربع از اراضی ملی پلاک های مذکور نموده اند، که با هماهنگی مراجع قضایی اقدام به تخریب کامل مستحدثات و جمع آوری ادوات موجود گردید.ایشان ارزش ریالی اراضی مذکور را بیش از دویست و پنجاه و پنج میلیارد ریال عنوان و تأکید نمود: یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان ساوجبلاغ بطور شبانه روزی، اجرای عملیات گشت و حفاظت از اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی شهرستان را در دستور کار خود دارد و با همکاری و تعامل با مقامات قضایی و انتظامی شهرستان اجازه نخواهد داد که سودجویان و متجاوزین به اراضی ملی و دولتی، اقدام به تخلف و تصرف نمایند.وی خاطرنشان کرد پایش پلاک به پلاک در محدوده شهرستان عملیاتی شده و به زودی تمامی اراضی ملی شهرستان از تصرفات احتمالی پاکسازی خواهند شد.این مقام مسئول همچنین افزود: هموطنان عزیز در صورت مشاهده هرگونه فعالیتی که منجر به تخریب منابع طبیعی منطقه می شود با شماره تلفن ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع و سامانه ۱۳۹ تماس گرفته تا مأمورین یگان حفاظت در اسرع وقت با متخلفین و متجاوزین به منابع طبیعی و اراضی ملی برخورد نمایند.