29 دی 1400
شماره خبر: 262303

ادارات باید اُلگو در مصرف بهینه گاز طبیعی باشند

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیانرژی گاز یکی از مهمترین عوامل توسعه پایدار در هر منطقه بوده که می تواند در تمامی حوزه های اقتصادی تاثیر گذار باشد و گسترش شبکه های گازرسانی در استان ضامن توسعه و رشد اقتصادی است .
سید رضا غفاریان سرپرست شرکت گاز استان البرز، در جلسه کنترل پروژه ضمن بیان مطلب فوق، اظهار کرد: مدیران ادارات استان در قبال مصرف انرژی مسئولیت بسیار سنگینی را بر عهده دارند و آن برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف گاز طبیعی است .وی ادامه داد: این موضوع بایستی جزء نخستین اقدامات سازمان ها و ادارات دولتی استان قرار گیرد که در زمینه مصرف بهینه انرژی برنامه ریزی اصولی و اقدامات کاربردی را انجام دهند.غفاریان در ادامه سخنان خود در زمینه وضعیت گازرسانی در استان، گفت: در استان البرز ۷ هزار کیلومتر شبکه گذاری شهری و روستایی انجام گرفته و در حال حاضر ۱۶ شهر و ۱۷۱ روستا زیر چتر گازرسانی قرار دارد و ضریب نفوذ در جمعیت شهری 99.9 درصد و در جمعیت روستایی ۸۷ درصد است .به گفته سرپرست شرکت گاز استان البرز، جمعیت تحت پوشش گاز طبیعی استان البرز از مرز ۲ میلیون عبور کرده است. مدیرعامل شرکت گاز استان البرز تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در استان مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است .غفاریان در پایان سخنان خود بیان داشت: با شروع فصل سرما تیم پایش انرژی شرکت گاز استان البرز ۶ هزار و ۴۵ مورد بازدید از موتورخانه های ادارات استان انجام داده است .