27 دی 1400
شماره خبر: 262194

هدف اصلی دانشگاه گذر از نگاه سنتی به نگاه تحول آفرین است

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیدکتر حسین کلانتری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج در دیدار با اعضای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز هدف اصلی توسعه اقتصادی و دانش بنیان دانشگاه را گذر از نگاه سنتی و مبتنی بر منابع به نگاه تحول آفرین و مبتنی بر دانش اقتصادی دانست.
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج در دیدار با اعضای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با بیان هدف گذاری های دانشگاه بیان داشت: ادامه راه دانشگاه و هدف گذاری ها، نیازمند مدیریت جهادی است که البته در طول این مسیر باید ریسک پذیر بود و گام های بلندی برداشت و هر گام بلند، مستلزم بررسی و برنامه های علمی میباشد؛ وی نمونه ی این گام ها را در دانشگاه، ایجاد سراهای نوآوری، دارا بودن برنامه های اقتصادی و سرمایه گذاری، تحول در رشته ها و ایجاد رشته های جدید، برنامه های فرهنگی و ... دانشگاه دانست.سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز داشتن تدبیر مناسب را رمز فائق آمدن بر چالش های درونی و بیرونی دانشگاه دانست و اضافه کرد : البته این تدبیر به معنای شتابزدگی نیست و هر کاری باید در زمان مناسب خود صورت پذیرد که در غیر اینصورت فاقد ارزش و تاثیر به سزا خواهد بود.دکتر کلانتری داشتن نگاه نقادانه به عملکرد دانشگاه را موجب پیشرفت دانشگاه دانست و گفت: استادان، کارکنان و دانشجویان باید نقاط قوت و ضعف دانشگاه را با نظرات صحیح و بدون جنجال و تهمت زنی بیان کنند تا با بررسی این نقاط قوت و ضعف به پیشرفت دانشگاه کمک بسزایی داشته باشند .وی به نقل از سخنان حضرت علی (ع) در خصوص داشتن همت والا که فرمودند: "شرافت به همت بلند است نه به استخوان های پوسیده" اضافه کرد: دلیل تاکید به معاونان، روسای واحد ها و دانشکده ها، مدیران و سایر همکاران در انجام امور ، انجام کارهای بزرگ و جهادی است و باید در انجام دادن امور دانشگاه همت بلند داشته باشیم؛ انجام کارهای بزرگ نشانه همت بلند ماست و با حرکت عادی، پیشرفتهای چشمگیر حاصل نمیشود.دکتر کلانتری با اشاره به مواهب و نعمت های طبیعی در کشور گفت: مواهب و نعمت های طبیعی در سرزمین ما فراوان است و برای استفاده و بهره وری از این مواهب، علم و فناوری لازم است و دانشگاهها از طریق ارتباط با جامعه سمبل این امر می باشند.وی در قسمتی دیگر از سخنانش با بیان ارتباط دانشگاه و صنعت تاکید کرد: ارتباط دانشگاه و صنعت مهمترین و اثرگذارترین عامل در توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و پیشرفت های اقتصادی و فناوری است که از دیرباز مورد توجه استراتژیست ها، سیاستگذاران و برنامه ریزان بوده است ؛ صنعتی که بی بهره از دانش روز باشد، محکوم به زوال است و دانش بدون کاربرد در صنعت بی ارزش است.سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و استفاده بیش از چهل بار از لفظ جوان در آن عنوان کرد: بستر کار و فعالیت برای جوانان در عرصه های مختلف آماده می کنیم و جوانان امروز که طلایه دار تمدن اسلامی، شوراهای تحول اقتصادی و اجتماعی هستند با دارا بودن شور و شعور و خلاقیت جوانی در این عرصه و تمامی عرصه ها، حرف اول و آخر را می زنند. دکتر کلانتری خلیل آباد با بیان سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر توسعه اقتصاد دانش بنیان که فرمودند: "توسعه اقتصاد دانش بنیان همچنان روی زمین است"، بیان داشت: هدف اصلی دانشگاه گذر از نگاه سنتی و مبتنی بر منابع به نگاه تحول آفرین و مبتنی بر دانش اقتصاد است و باید در این زمینه بخشی نگری را کنار گذاشته و نگاه جامع داشت. وی در پایان این گفتگو بار دیگر با تاکید بر نیاز دانشگاه به علم محوری، تفکر پیشرو، معنویت محوری، مجاهدت محوری، شایسته سالاری و مدیریت جهادی راه پیشرفت و دارا بودن آینده روشن را دسترسی به این الزامات برشمرد.