23 آذر 1400
شماره خبر: 260586

۷۶۵ مددجوی زندان رجایی شهر کرج آزاد شدند

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمدیرزندان رجایی شهر کرج اعلام کرد که ۷۶۵ مددجوی این زندان در اجرای طرح حبس زدایی با استفاده از ابزارهای قانونی طی سال جاری به آغوش خانواده های خود بازگشتند.
الله کرم عزیزی اظهار داشت: این مددجویان با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله سپردن وثیقه، مرخصی منجر به آزادی، اتمام حبس، آزادی مشروط ، کفالت و امثال آن از زندان آزاد شدند. وی اضافه کرد: به منظور اجرای سیاست های کلی قضایی مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی واحد اجرای احکام زندان رجایی شهر از طریق پیگیری و رفع مشکلات قضایی مددجویان، اقدام به آزادی این زندانیان کرده است. عزیزی خاطرنشان کرد: کارشناسان اجرای احکام با هدف نهادینه نمودن سیاست های قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی و همچنین حل مشکلات معیشتی خانواده های مددجویان به دلیل عدم حضور سرپرست خانواده توانسته اند مطابق با قوانین و در راستای حفظ حقوق شهروندی گام های موثری بردارند. وی افزود: پیگیری های مستمر شعبه مکاتبات اجرای احکام زندان با مراجع قضایی در خصوص تعیین تکلیف مددجویان سبب جلوگیری از وقفه در اطاله دادرسی و تعیین تکلیف آنان می شود. وی یکی دیگر از راهکارهای اساسی در کاهش هدفمند جمعیت کیفری را تعامل با مراجع قضایی و حضور مستمر قضات در زندان مطرح نمود.
مدیرزندان رجایی شهر یادآورشد که یکی از اصول زندانبانی اسلامی اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی مددجویان در طول دوران محکومیت پیرامون مسائل قضایی در حوزه های مختلف است.
زندان رجایی شهر یکی از چهارزندان مستقر درکرج است.

منبع ایرنا