16 آذر 1400
شماره خبر: 260267

برنامه ترویج مشاغل جدید در کشور به اجرا درآمد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمعاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از برنامه های این سازمان در بستر ترویج و توسعه مشاغل جدید خبر داد و اعلام کرد، برای تحقق این مهم سفرهای میدانی با هدف آگاهی کامل از ظرفیت های استانی در دستور کار قرار گرفته است.
حسین شهریور در حاشیه بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان البرز گفت: در این سفر ضمن آگاهی از وضعیت آموزش فنی و حرفه ای البرز ، مشکلات مراکز آموزشی دولتی و خصوصی استان مورد بررسی همه جانبه قرار می گیرد تا بستر برای توسعه و کار آمدی هرچه بیشتر آموزش های مهارتی فراهم شود.وی رویکرد سازمان آموزش و فنی و حرفه ای و دولت سیزدهم را توسعه آموزش های فنی و حرفه ای به ویژه در بخش آموزش های تقاضا محور عنوان کرد.
مشکل بیکاری فارغ التحصیلان جدایی دانشگاه با بازار کار است
معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دلیل بیکاری انبوه فارغ التحصلان دانشگاه ها را ناشی از جدایی دانشگاه از بازار کار طی سال های دور و نزدیک عنوان کرد.شهریور گفت: ۴۰ درصد از افرادی که در مراکز آموزشی دوره های مهارتی را فرا می گیرند فارغ التحصیلان دانشگاه ها هستند.وی افزود: بروز این چالش بیانگر آن است که دانشگاه های کشور باید به سمتی هدایت شوند تا آموزش ها را مهارت محور کنند.
دانشگاه هاآموزش های ترکیبی را در دستور کار قرار دهند
معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای با تاکید بر ضرورت اجرای طرح آموزش های ترکیبی در دانشگاه ها گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای این مهم را به تمام دانشگاه های کشور پیشنهاد کرده است.وی ادامه داد: در چارچوب اجرای این طرح پیشنهادی هر دانشجو می تواند ۱۸ واحد آموزش عملی مهارتی را فرا گیرد و در این صورت فارغ التحصلان دانشگاه ها همزمان مدرک گواهینامه مهارتی را دریافت می کنند و در بازار کار جذب خواهند شد و به تدریج چالش حاد بیکاری فارغ التحصیلان برطرف خواهد شد.معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یکی از وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای را تربیت نیروی انسانی بخش صنعت عنوان کرد و گفت: تجربه جهانی نشان داده است که بهره وری در تولیداستفاده از نیروی های کار ماهر را طلب می کند.شهریور اظهار داشت: در این راستا ایجاد مراکز جوار کارگاهی و بین کار گاهی را در اولویت قرار داده ایم.
وی افزود: علی رغم وجود بیش از ۲۰ هزار کارخانه و کارگاه در سطح کشور ، اکنون تنها ۶۰۰ مرکز جوار کارگاهی تشکیل شده است، لذا در پی آنیم تا در دولت سیزدهم این مراکز را توسعه دهیم.وی گفت: با توسعه مراکز جوار کارگاهی دو هدف مهم نیروی مشغول کار واحدهای تولیدی و تامین نیروی جدید ماهر مورد نیاز این واحدها تحقق می یابد.شهریور با استناد به قانون برنامه ششم توسعه گفت: بر اساس این قانو بایستی ۳۰ درصد از آموزش های دانشگاه ها به آموزش های مهارتی اختصاص یابد ، لاکن اکنون که در اواخر برنامه ششم توسعه هستیم فقط ۱۴ درصد آن تحقق یافته است که این مهم نشانه عقب ماندگی دانشگاه ها در این زمینه است.وی تصریح کرد: رشد و توسعه کشور مستلزم مهارت محوری است و راهیابی دانشجو یان به بازار کار نیازمند مهارت آموزی در رشته های مختلف است.معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: بازار کار اکنون تشنه نیروی کار ماهر است و رفع این تشنگی همت والای دانشگاه ها پیوند با صنعت و آموزش های فنی و حرفه ای را می طلبد. شهریور افزود: در این صورت در دراز مدت رشد تدریجی اقتصادی کشور با استفاده از نیروی کار ماهر و متخصص را تجربه خواهیم کرد.استان البرز با هفت شهرستان تابعه دارای هشت مرکز دولتی آموزش مهارتی با ۱۰۰ مربی و ۴۵۰ مرکز آزاد آموزش فنی و حرفه ای است.

منبع ایرنا