15 آذر 1400
شماره خبر: 260165

مشکل کمبود آب شهرک محمودآباد و روستای سیاهکلان کرج مرتفع می شود

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمدیرآبفای منطقه رجایی شهر کرج اعلام کرد که با احداث یک خط انتقال جدید آب ، مشکل کمبود آب ساکنان شهرک محمودآباد و روستای سیاهکلان در شمال کلانشهر کرج مرتفع می شود.
رضا غفاری به خبرنگاران گفت: عملیات اصلاح خط انتقال آب شهرک محمود آباد و روستای سیاهکلان توسط تیم های امانی آبفای رجایی شهر آغاز شده است . وی افزود: هدف از انجام این عملیات اصلاح خط انتقال فرسوده و همچنین افزایش ظرفیت انتقال آب و تکمیل زون بندی این شهرک است.مدیر آبفای منطقه رجایی شهر بیان داشت: در این عملیات یک کیلومتر لوله چدن داکتیل ۲۰۰ میلی متری و ۲۰۰ متر لوله فولادی ۲۰۰ میلی متری نصب می شود. غفاری خاطرنشان کرد: همزمان با این عملیات ، ایستگاه های پمپاژ موجود اصلاح و افزایش ظرفیت داده خواهند شد که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مخزن یک هزار متر مکعبی خارج از مدار شهرک محمود آباد نیز به طور کامل وارد مدار بهره برداری خواهد شد.شهرک محمود آباد با حدود پنج هزار نفر و روستای سیاهکلان با حدود ۶۰۰ نفر جمعیت در شمال شهر کرج قرار دارند.