14 آذر 1400
شماره خبر: 260130

اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدید هشتگرد با تعدادی از معلولان دیدار کردند

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیاعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدید هشتگرد بمناسب روز جهانی معلول با تعدادی از معلولان ساکن مسکن مهر شهر جدید هشتگرد دیدار و این روز را گرامی داشتند.
اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدید هشتگرد مساله اشتغال و معیشت را از موضوع های اصلی افراد دارای معلولیت بیان کردند که بایستی با همت تمام دستگاه‌ها چاره اندیشی شود.شایان ذکر است در این دیدار معلولان و خانواده‌ها مسائل و مشکلات خود را بیان و خواستار رفع آن شدند.