13 آذر 1400
شماره خبر: 260054

خروج زندان ها از کرج مطالبات بر حق مردم استان است

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیدر جلسه ای با حضور استاندار البرز، مدیر کل دفتر فنی و عمرانی سازمان زندان ها و سرپرست زندان های استان البرز که در دفتر استاندار البرز تشکیل شد بر لزوم خروج زندان ها به خارج از استان تاکید شد.
در این جلسه که با محوریت تسهیل و تسریع خروج زندان های رجایی شهر و قزل حصار به خارج از استان برگزار گردید راه های پیشنهادی این موضوع مطرح و در خصوص آنها گفتگو شد.
مجتبی عبدالهی استاندار البرز در این جلسه خروج این دو زندان را مطالبه بر حق مردم استان بر شمرد و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در این زمینه را مهم ارزیابی کرد.در ادامه جلسه ناصر حاج محمدی مدیر کل دفتر فنی و عمرانی سازمان زندان ها خروج زندان ها از شهر کرج را برای توسعه فضای شهری مهم برشمرد و اقدام و عمل به موقع و سریع در این خصوص را به نفع مردم شهر کرج برشمرد. باید منتظر باشیم و ببینیم خواسته بر حق مردم چهارباغ عملیاتی می شود؟