13 آذر 1400
شماره خبر: 260028

۷۰ هزار متر مربع اراضی کشاورزی فردیس آزاد سازی شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس گفت که با تخریب تعدادی بنای غیر مجاز،۷۰هزار متر مربع اراضی کشاورزی در این شهرستان آزادسازی شد.
علیرضا بدری افزود: این بناها طی چند روز اخیر در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغی با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس تخریب شد.وی اظهار داشت: در راستای اجرای قانون مذکور ساخت و ساز غیر مجاز در سطح شهرستان فردیس شامل دیوارکشی غیرمجاز به تعداد ۳۵ مورد به مساحت تقریبی ۲ هزارو۱۰۰ مترمربع، انباشت مصالح ساختمانی ، فونداسیون یک مورد به مساحت تقریبی ۱۲۰مترمربع ، استخر یک مورد به مساحت تقریبی ۸۰ مترمربع تخریب و جمع آوری شد.مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس گفت: بر اساس تصمیم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، سامانه ۱۳۱ هوشمند شناسایی و رصد تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان راه اندازی شده است که در این راستا هرگونه تغییر کاربری شناسایی و به شهرستان اعلام می شود و عوامل شهرستان نسبت اعمال قانون اقدام می کنند.شهرستان فردیس حدود ۲ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی دارد.