13 آذر 1400
شماره خبر: 259996

ورود بخش خصوصی در احداث گلخانه های مدرن ضروری است

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمحمدرضا شاه پسند معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌اي کشور در معیت بهزاد غفاری مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، ضمن بازدید از کارگاه‌های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای تخصصي کشاورزی زیبادشت؛ با رییس، مربیان و کارشناسان مرکز دیدار و گفتگو کرد.
شاه پسند در این بازدید بیان کرد: با توجه به وجود موسسات، دانشگاهها و پژوهشگاههای کشاورزی در استان البرز، شاخص شدن و مطرح شدن دربین آنها با اکتفا به بخش دولتی کار سختی است و برای این مهم باید از ظرفیت های بخش خصوصی برای آموزش های نوین کشاورزی استفاده کرد.معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: بخش خصوصی را نباید به عنوان رقیب تلقی کرد و تحقق سیاست‌های سازمان با همکاری دو بخش دولتی و خصوصی میسر خواهد شد. شاه پسند ورود بخش خصوصی در احداث گلخانه های مدرن کشت متراکم و طبقاتی، کشت هیدروپونیک، آیروپونیک، همچنین مباحث آموزش درزمینه مدیریت منابع آبی در کشاورزی، بیوتکنولوژی و ... را ضروری برشمرد.معاون آموزش سازمان آموزش فنی و‌حرفه ای کشور با اشاره به پتانسیل های موجود مرکز آموزش تخصصی کشاورزی زیبادشت، خاطرنشان کرد: این مرکز قابلیت تبدیل به مرکز تخصصی دپارتمان کشاورزی در کشور را دارا می باشد.