11 آذر 1400
شماره خبر: 259989

حقوقدانان بسیجی و خادمیاران خدمت رضوی یه زندانیان ندامتگاه فردیس مشاوره حقوقی دادند

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیگروه جهادی سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ و خادمیاران خدمت رضوی پایتخت با حضور در ندامتگاه فردیس به زندانیان مرد و زن این ندامتگاه مشاوره حقوقی و قضائی ارائه دادند.
احمد معتقد رئیس ندامتگاه فردیس با اعلام این خبر افزود: ۱۴ تن از حقوقدانان سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ و خادمیاران خدمت رضوی پایتخت با حضور در این ندامتگاه به ارئه خدمات، مشاوره حقوقی و معاضدت پرداختند.