10 آذر 1400
شماره خبر: 259897

برنامه توسعه مسکن کشور باید با نگاهی به خاک انجام شود

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیرییس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که برنامه ریزان باید طرح های توسعه مسکن و سایر پروژه ها را در کشور با نگاه به ویژگی های خاک اجرا کنند.
هادی اسدی رحمانی در آستانه روز جهانی خاک که امسال با شعار «توقف شوری خاک، افزایش بهره وری» برگزار می شود، در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: وسعت منابع خاک کشاورزی در کشور ما بسیار محدود و رو به کاهش با ظرفیتی ثابت است که نمی توانیم آن را گسترش دهیم.وی اظهار داشت: از وسعت ۱۶۵ میلیون هکتاری کشور ما فقط ۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی دارای قابلیت کشت وجود دارد که در هشت میلیون هکتار از این عرصه ها کشت آبی، ۶.۳ میلیون هکتار کشت دیم و ۴.۲ میلیون هکتار آن هم اراضی آیش هستند. رییس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه فقط ۱.۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور ما بدون محدودیت هستند، گفت: این اراضی محدودیت های شوری، شیب، فرسایش، حاصلخیزی نامناسب و سنگلاخی را ندارند که اراضی درجه یک محسوب می شوند ولی مابقی اراضی دارای محدودیت های متنوع و از درجه ۲ به بالا می باشند.
زنگ خطر برای خاک های کشاورزی به صدا درآمده
اسدی رحمانی با اشاره به اینکه هر گونه برنامه کشت بایستی در این ۱۸.۵ میلیون هکتار انجام شود، افزود: محدودیت های موجود در این اراضی بیشترین آسیب را به بخش کشاورزی می زند و این در حالی است که خاک کشورمان در حال تخلیه شدن از عناصر غذایی است.وی با بیان اینکه هشدار و زنگ خطر برای خاک های کشاورزی به صدا درآمده است ، تصریح کرد: تمام تولیدات کشاورزی یعنی بیش از ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی در این اراضی محدود انجام می شود و باید این اراضی ظرفیت تولید برای ۱۵۰ میلیون نفر را داشته باشد.عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور ادامه داد: در اراضی محدود باید متناسب وضعیت خاک بهره وری لازم تولیدی داشت .وی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ الگوی کشت مناسبی برای این اراضی محدود تعریف نشده است، اضافه کرد: در این اراضی نمی توان چاه بزنیم و دشت ها را برای کشت اختصاص دهیم بایستی کشت گیاهان کم آب بر یا مقاوم به شوری را در بعضی مناطق توسعه دهیم.اسدی رحمانی گفت: نباید به خاک به صورت انتزاعی و منفرد نگاه کرد و در هر سیاستی به خصوص سیاست توسعه کشور همچون توسعه مسکن و تولیدات صنعتی بایستی به شدت خاک را مورد توجه قرار داد.وی افزود: متاسفانه در اجرای طرح توسعه مسکن در کشور دیده شده که در برخی مناطق خاک های دارای ارزش بالای کشاورزی از سوی برنامه ریزان برای این امر گزینش شده است این در حالی است که حداقل بایستی خاک های درجه چهار به بالا را به این امر اختصاص دهند.رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور اظهار داشت: در سیاست های توسعه مردم نیاز به مسکن، صنعت، جاده سازی دارند که بایستی انجام شود ولی در اراضی که بستر تولید نیستند و قابلیت کشت ندارند.
وی گفت: نگاه غیرکارشناسی در تعیین زمین برای ساخت مسکن فاجعه است و بعضی از مسوولان این بخش هر زمینی را که بپسندند هدف گذاری می کنند که تجربه ثابت کرده در نهایت آن ها پیروز هستند زیرا زور بیشتری دارند ولی باید نتیجه فاجعه آمیز این تصمیم گیری های سلیقه ای و نامناسب را در سال های بعد دید.اسدی رحمانی همچنین به موضوع تغییرکاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی اشاره کرد و افزود: از زمانی که زمین به عنوان یک کالای سرمایه ای شده است این مشکلات پیش آمده است و بایستی خلاء های قانونی که اجازه تغییر کاربری را می دهد احصاء شده و از آن جلوگیری کرد.وی تاکید کرد که بایستی حاکمیت در این بخش به کمک بخش کشاورزی بیاید. پنجم دسامبر به عنوان روز جهانی خاک نامگذاری شده است.موسسه تحقیقات خاک و آب در استان البرز مستقر است.

منبع ایرنا