9 آذر 1400
شماره خبر: 259877

معابر و فضای شهری البرز برای حضور معلولان مناسب است؟

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: راه اندزی پارک نابینایان، مناسب سازی برخی ATM ها و ۵۰ دستگاه اتوبوس برای معلولین را از جمله اقدامات انجام شده در البرز، البته این ها کافی نیست و همچنان رضایت حداکثری معلولین و جانبازان جلب نشده است.
اسدالله حیدری، مدیر کل بهزیستی استان البرز،، با اشاره به اینکه مناسب سازی فضای شهری برای معلولین از سوی وزارت کشور دنبال می‌شود، گفت: کمیته مناسب سازی شرایط در البرز راه اندازی شده است که در این میان اقداماتی نیز صورت گرفت، در این راستا برای رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.مدیرکل بهزیستی استان البرز بیان کرد: راه اندزی پارک نابینایان، مناسب سازی برخی ATM ها و ۵۰ دستگاه اتوبوس برای معلولین را از جمله اقدامات انجام شده در البرز، البته این ها کافی نیست و همچنان رضایت حداکثری معلولین و جانبازان جلب نشده است.وی اظهار کرد: قوانین مناسب سازی عمر کوتاهی دارند اما قدمت شهرها بسیار زیاد است، علی رغم وجود برخی مشکلات دبیرخانه مناسب سازی استان البرز در بین دیگر استان ها در رتبه نخست قرار دارد، دستگاه‌های اجرایی ارزیابی می شوند و اداراتی که مالک ساختمان هستند باید مناسب سازی را انجام دهند.حیدری استیجاری بودن ملک‌ها را مانعی برای ایجاد تغییر در ساختمان ادارات در راستای رفاه معلولین دانست و تصریح کرد: پروژه‌های جدید باید پیوست ضوابط مناسب سازی داشته باشد همانند پیاده راه سازی رجایی شهر کرج و برداشتن علمک های گاز که علی رغم زمان بر بودن انجام شد.

منبع فارس