9 آذر 1400
شماره خبر: 259875

حتی یک ساخت و ساز غیرمجاز جدید در روستای «محمودآباد» گزارش نشده است

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیسرپرست منطقه هفت شهردای کرج گفت: شهروندان ساخت وسازهای غیرمجاز را به ۱۳۷ گزارش دهند.
عباس کمالی روستا با اشاره به نظارت جدی برای مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز در منطقه ۷ اظهار کرد: اکیپ‌های ویژه‌ای به صورت مستمر وضعیت ساخت و سازهای جدید در سطح منطقه را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد مقتضی لازم را صورت می‌دهند.وی با بیان اینکه طرح مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز در برخی مناطق مثل روستای محمودآباد با جدیت بیشتری اجرایی شده، توضیح داد: این روستا از اسفند سال گذشته به شهر کرج الحاق شده و در این مدت می‌توان گفت حتی یک ساخت وساز غیرمجاز جدید در این محدوده انجام نشده است.کمالی روستا ابراز کرد: هر ۱۰ روز اکیپ‌های بارزسی برای بررسی وضعیت ساخت و سازهای در حال انجام به این روستا اعزام می‌شوند.کمالی روستا ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده ساخت وساز غیرمجاز در هر یک از محلات این منطقه، موضوع را با ۱۳۷ درمیان بگذارند تا در اسرع وقت اقدام لازم جهت برخورد قانونی با متخلفان صورت بگیرد.