9 آذر 1400
شماره خبر: 259869

دیدار فرماندارشهرستان ساوجبلاغ با نمایندگان معلولین شهرستان ساوجبلاغ

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمهندس مهرور بمناسبت گرامیداشت روزجهانی معلول، با دوتن از نمایندگان معلولین شهرستان ساوجبلاغ به نمایندگی از جامعه معلولین دیدار کرد و ضمن تبریک روزجهانی معلول، درجریان مسائل ومشکلات ایشان درشهرستان قرار گرفت.
فرماندارشهرستان ساوجبلاغ گفت: بناهای موجود درشهرها وروستاها بایستی به گونه ای طراحی وساخته شوند که همه اقشار بخصوص معلولین براحتی بتوانند از امکانات موجود استفاده نمایند.وی افزود:مناسب سازی معابر وادرات بویژه مراکز درمانی که مورد نیاز جامعه معلولین است، باید یکی از اولویتهای مهم مدیریت شهری قرار گیرد و با اختصاص ردیف بودجه ای مناسب ، این مهم صورت پذیرد.مهندس مهرور تصریح کرد:با توجه به سیر جمعیت به سمت پیری وکهولت،بایستی از امروزبرنامه ریزیهای لازم دراین خصوص صورت پذیرد و برای تمامی ساخت وسازها یک پیوست مناسب سازی لحاظ و اجرا گردد. درخاتمه این دیدار،آقای مهرورفرماندارشهرستان ساوجبلاغ بااهدای گل وهدیه ازاین معلولین عزیز تجلیل بعمل آوردند.