8 آذر 1400
شماره خبر: 259809

مسابقات قرآن کریم زندانیان استان البرز برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمسابقات قرآن کریم ویژه زندانیان مرد زندانیان استان البرزدر ۷رشته قرآنی برگزار شد.
حمید قبادی رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندان های استان البرز با اعلام این خبر گفت : در اجرای برنامه ابلاغی از سوی ستاد سازمان زندان ها مسابقات قرآن کریم ویژه مددجویان ندامتگاه های استان البرز در رشته های حفظ ، قرات تحقیق و ترتیل ، مفاهیم ، اذان و دعاخوانی با شرکت داوطلبانه ۸۴نفر از زندانیان ندامتگاه های کرج ؛ فردیس ، اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی برگزار گردید .وی افزود : این دوره ازمسابقات با داوری استاد صمد مرزوقی و استاد محمدرضا تقیانی در حسینیه مرکزی ندامتگاه کرج در فضای معنوی و قرآنی برگزار گردید که در تفسیر سوره اسراء ؛ احمد . ن رتبه اول ، نورالدین . ق رتبه دوم از ندامتگاه کرج و دانیال . چ از اردوگاه به ترتیب رتبه های رتبه اول تا سوم را کسب نمودند. در رشته حفظ یک جز صادق . س و رحمان .ح مشترک رتبه دوم از ندامتگاه کرج و مددجویان غلامرضا . س از اردوگاه در سه جز ۲۹،۳۰و یک جز رتبه اول را به خود اختصاص داد و همچنین علی اشرف .ش و نوارالدین .ق از ندامتگاه کرج در حفظ سور منتخب به ترتیب رتبه اول ودوم را به خود اختصاص دادند.رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندانهای استان البرزدر ادامه اظهار داشت : در مسابقات اذان مددجویان ندامتگاه کرج محمد هادی و قاسم .ف به ترتیب رتبه اول ودوم و سه نفر از مددجویان از ندامتگاه فردیس مشترک مقام سوم را کسب نمودند .مددجویان در مسابقات قرائت تحقیق خوب درخشیدند وهردوندامتگاه کرج و فردیس به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند . و در بخش ترتیل رتبه اول رحمان . ح با کسب ۸۹امتیاز از ندامتگاه کرج و رتبه های دوم وسوم در همین رسته قرآنی توسط ندامتگاه مرکزی کرج کسب گردید و دررشته دعا خوانی نیز به ترتیب مددجویان ندامتگاه مرکزی کرج به مددجویان احمد ش ، محمد هادی .ت و رسول .ی رتبه های اول تا سوم را به خود اخصاص دادند .وی در خاتمه یادآور شد مسابقات قرآنی کارکنان و خانواده محترم آنان ، سربازان وظیفه در روز پنج شبه هفته جاری با همکاری اداره کل اوقاف و امورخیریه استان البرز برگزار خواهد شد.