1 مهر 1400
شماره خبر: 256572

خدمتی از جنس ایثار در روزهای سخت کرونایی

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیکرونا هم مانع خدمت‌رسانی‌اش نشده؛ «محسن حیدری» رئیس امور دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری کرج است که دورکاری را از خانه به پارک رو به روی شهرداری منتقل کرده است.
وی که به کرونا مبتلا شده پس از یک هفته استراحت در منزل هرروز صبح در پارک تاجیکستان حضور می‌یابد تا به وضعیت پرونده‌های حقوقی رسیدگی کند. حسین کمالی دهقان مدیرکل بازرسی شهرداری کرج با حضور در این پارک از وی عیادت کرد و گفت: در هفته دفاع مقدس قرار داریم و کاری که شما انجام می‌دهید به‌نوعی ایثارگری است. وی اقدام رئیس امور دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری کرج را جای تقدیر دانست و برای وی آرزوی سلامتی کرد. محسن حیدری گفت: خوشبختانه ریه‌ام درگیری خاصی ندارد. پس از مدتی استراحت ترجیح دادم با حضور در پارک رو به روی شهرداری به کارها رسیدگی کنم.رئیس امور دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری کرج با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به انجام کارهای مربوط به پرونده‌های حقوقی می‌پردازد.