21 شهریور 1400
شماره خبر: 255986

جلسه بررسی اشتغال زایی سازمان پارک ها نظر آباد با سازمان میراث فرهنگی استان

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریجلسه بررسی اشتغال زایی در سازمان پارکها و فضای سبز با مشارکت سازمان میراث فرهنگی شهرستان برگزار شد.
گفتني است این جلسه با حضور معاون مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان جهت استفاده از بازارچه قائم به منظور آموزش علاقه مندان به صنایع دستی و همچنین ارائه تولیدات مرتبط به عنوان یکی از ظرفیت های بالقوه در سطح شهرستان جهت اشتغال زایی برگزار گردید. گفت و گو در زمینه فعالیت‌های هنری و صنایع دستی و.... از جمله محور های برگزاری این جلسه بود.در این جلسه پیشنهادات و راهکارهای لازم مورد بررسی قرار گرفت.