21 شهریور 1400
شماره خبر: 255980

پلمب۶۰ صنف مزاحم و ضایعاتی فاقد مجوز در چهارباغ

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیبه دستور مقام قضایی و شهرداری شهرستان چهارباغ ۶۰ صنف مزاحم و ضایعاتی فاقد مجوز در چهارباغ پلمب شدند.
به دستور مقام قضایی و با حضور عوامل انتظامی و دبیر کمیسیون بند ۲٠ شهرداری شهرستان چهارباغ، طی ماه‌های مرداد و شهریور، حدود ۶٠ صنف مزاحم و ضایعاتی فاقد مجوز در نواحی مهدی آباد و ملک آباد شهر چهارباغ پلمب شدند.برخورد جدی و قانونی با ضایعاتی‌های فاقد مجوز توسط عوامل پرتلاش قضایی، انتظامی و مدیریت شهری ادامه دارد.

منبع باشگاه خبرنگاران