16 شهریور 1400
شماره خبر: 255728

البرز صدر نشین واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیرییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعلام کرد که این استان با انجام اقدامات گسترده ، صدر نشین واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور شده است.
دکتر محمد فتحی به خبرنگاران گفت : دانشگاه علوم پزشکی البرز توانست در واکسیناسیون عمومی کرونا با تلاش تیم های بهداشتی در بین دانشگاه های برترشود.وی افزود: در گام پنجم مقابله با کرونا که اولویت واکسیناسیون عمومی است دانشگاه توانست با همکاری سایر بخش ها، علاوه بر سرعت بخشیدن بر افزایش و ارتقاء پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون، در واکسینه کردن یک گروه خاص واجد شرایط، حائز رتبه اول در کشور شود. فتحی ادامه داد : تاکنون بیش از یک میلیون دز واکسن در استان تزریق شده که براساس شاخص درصد پوشش، تاکنون ۴۰ درصد از جمعیت هدف واکسینه شده و از میان ۶۳ دانشگاه علوم پزشکی کشور، دانشگاه البرز جایگاه برتر را کسب کرده است. رییس دانشگاه ضمن اشاره به تامین واکسن و استفاده از ظرفیت حداکثری تاکید کرد: تمهیدات لازم برای تحت پوشش قرار دادن کلیه جمعیت هدف استان با سرعتی بیش از پیش، توسط معاونت بهداشتی دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است.استان البرز حدود سه میلیون نفر جمعیت دارد.

منبع ایرنا