14 فروردین 1400
شماره خبر: 251869

تایید دو پروانه استاندارد دانش نماد در استان البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

تایید دو پروانه استاندارد دانش نماد در استان البرز

مدیر کل استاندارد استان البرز از تایید دو پرونده در کمیته ارزیابی علامت دانش بنیان خبر داد. فتانه شکرالهی مدیر کل استاندارد استان البرز گفت : با ورود سازمان ملی استاندارد به استانداردسازی شرکت های دانش بنیان ، تحول عظیمی در حوزه محصولات دانش بنیان رقم خواهد خورد و این اداره کل با جدیت موضوع فوق را در استان ادامه خواهد داد.
دبیر شورای استاندارد استان البرز در انتها افزود: استاندارد البرز آماده همکاری با شرکت های دانش بنیان استان در جهت استاندارد سازی محصولات آنها می باشد.