9 آذر 1399
شماره خبر: 245792

اختصاص ۴۰۰ واحد در قالب اقدام ملی به کارکنان ناجا استان تهران

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

اختصاص ۴۰۰ واحد در قالب اقدام ملی به کارکنان ناجا استان تهران


مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از اختصاص ۴۰۰ واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن به کارکنان ناجا استان تهران خبر داد.
مسعود حق لطفی در نشست با معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی استان تهران از مسئولین ناجا استان تهران خواست لیست کارکنان واجد الشرایط خود را در اختیار شرکت عمران قرار داده تا پالایش اولیه بر اساس ضوابط طرح اقدام‌ملی مسکن صورت پذیرد.وی افزود: در همین راستا ۴۰۰ واحد از ظرفیت پروژه‌هایی با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در قالب طرح اقدام ملی مسکن به کارکنان ناجا اختصاص خواهد یافت.
وی با اشاره به شرایط اختصاص مسکن ملی گفت: متقاضیان ثبت نام برای طرح اقدام ملی مسکن باید دارای فرم ج سبز باشند و به این معنی است که متقاضی (سرپرست خانوار) و افراد تحت تکفل از اول فروردین ۸۴ فاقد مالکیت مسکونی باشد و از یهمن ۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی اعم از زمین و واحد مسکونی دولتی و هم چنین تسهیلات یارانه‌ای استفاده نکرده باشد و حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا داشته باشد.حق لطفی گفت: متقاضیان مسکن ملی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام مسکن دریافت خواهند نمود و مابقی نیز آورده متقاضی است که همزمان با پیشرفت پروژه دریافت خواهد شد.