18 مرداد 1399
شماره خبر: 239820

پساب دامداری های نظرآباد پایش شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

پساب دامداری های نظرآباد پایش شد


نمونه پساب واحدهای دامداری مستقر در شهرستان نظرآباد توسط اداره امور آزمایشگاه های محیط زیست البرز پایش می شود.

در راستای وظایف نظارتی و رسالت سازمان حفاظت محیط زیست در کنترل و پایش آلودگی های محیط زیستی، نمونه برداری و آنالیزهای آزمایشگاهی برای شناسایی واحدهای آلاینده به صورت مستمر در حوزه نظارت و پایش محیط زیست استان البرز در جریان است.به همین منظور نمونه هایی از پساب واحدهای دامداری و دامپروری به عنوان منابع بالقوه آلاینده در شهرستان نظرآباد توسط پرسنل محیط زیست این شهرستان تهیه و برای انجام آنالیزهای آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه های تخصصی محیط زیست البرز پذیرش شد.نتایج برای انجام پیگیری های لازم قانونی در اختیار ضابطان قضایی قرار خواهد گرفت.

منبع باشگاه خبرنگاران