4 آذر 1398
شماره خبر: 225091

اختلال تلفن و دیتای مرکز مخابرات امیرکبیر کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

اختلال تلفن و دیتای مرکز مخابرات امیرکبیر کرج


مدیر مخابرات منطقه البرز از اختلال و قطعی تلفن ها و خطوط دیتای مشترکین مرکز امیرکبیر از دوشنبه شب به مدت 8 ساعت خبر داد.
حمیدهمت زاده مدیر مخابرات منطقه البرز شرکت مخابرات ایران از اختلال و قطعی تلفن ها و خطوط دیتای مشترکین مرکز امیرکبیر از دوشنبه شب خبر داد و گفت: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات امیرکبیر از تاریخ 4 آذر آغاز می شود و اختلال پیش رو به این خاطر اتفاق خواهد افتاد.وی با رد شایعات مربوط به قطعی خطوط تلفن در سطح استان البرز گفت: با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین این مرکز در محدوده های «ره آوران» و زندان «قزلحصار» از ساعت 23:45 به مدت 8 ساعت با اختلال و قطعی همراه است.

منبع فارس