30 مهر 1398
شماره خبر: 223631

حوزه پیشگیری بهزیستی البرز برنامه های خود را برای ارتقاء سطح سلامت روان شهروندان آغاز کرد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

حوزه پیشگیری بهزیستی البرز برنامه های خود را برای ارتقاء سطح سلامت روان شهروندان آغاز کرد


در این راستا با نگاهی ویژه به شعار روز اول از هفته سلامت روان طرح بزرگ آموزش مهارت های مقابله ای جهت مصون سازی کودکان و آگاهسازی والدین از نقش خود در مصون سازی کودکان با همکاری معاونت امور فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار گردید .
همزمان با هفته جهانی سلامت روان معاونت پیشگیری بهزیستی استان البرز برنامه های خود را برای ارتقاء سطح سلامت روان شهروندان آغاز نمود.در این راستا با نگاهی ویژه به شعار روز اول از هفته سلامت روان طرح بزرگ آموزش مهارت های مقابله ای جهت مصون سازی کودکان و آگاهسازی والدین از نقش خود در مصون سازی کودکان با همکاری معاونت امور فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار گردید . این طرح با آموزش 83 روان شناس که دارای سابقه آموزش خانواده و حداقل دو سال مشاوره آغاز گردید و هر روان شناس متعهد به آموزش 50 نفر از والدین گردید.در این راستا تا کنون با شروع آموزش در کلیه سراهای محله شهرداری ،مراکز مشاوره روان شناختی و مراکز سلامت روان محلی سازمان بهزیستی ،پایگاههای سلامت اجتماعی ،ادارات و مساجد وسمن های تحت نظارت سازمان بهزیستی 2700 نفر از والدین در سراسر استان البرز آموزش مذکور را به صورت رایگان دریافت کرده اند و با توجه به استقبال شهروندان این آموزش ها تا پایان مهرماه ادامه خواهد یافت.همچنین سازمان بهزیستی در این هفته نگاهی ویژه به سلامت روان سالمندان داشته و در همین راستا با برگزاری همایش بزرگ بهداشت روانی و نشاط سالمندان در شهرستان طالقان برنامه هایی متنوع با حضور مسئولینی از فرمانداری طالقان ،اداره بهزیستی وگروه اندیشه ورزان سلامت،شهرداری ،شورای شهر ،کانون بازنشستگان آموزش و پرورش ،شبکه بهداشت و درمان طالقان و بیش از 200شهروند سالمند برگزار گردید .دکتر امین ریحانی روان پزشک و معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان البرز افزود :نظر به این که ارتقاء نشاط به عنوان شعار اصلی هفته سلامت روان در نظر گرفته شده است و با توجه به ایام اربعین همایش بزرگ نشاط اجتماعی و یوگای خنده در راستای افزایش نشاط اجتماعی و با همکاری همه جانبه معاونت فرهنگی ،ورزشی واجتماعی شهرداری و بهزیستی در هفته آینده برگزار خواهد شد . با توجه به استقبال دانشگاهها از فعالیت های سازمان بهزیستی در راستای فعالیت های حوزه سلامت روان و فشردگی این برنامه ها در این هفته همچنان سه پنل تخصصی در طول هفته آینده برگزار خواهد شد.پنل تخصصی آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بازتوانی با همکاری موسسه مشاوران بهزیست گستران مهر خورشید،دانشگاه پیام نور واحد هشتگرد و اداره کل بهزیستی استان البرز در دانشگاه پیام نور هشتگرد و پنل تخصصی آموزش رفتارهای مقابله ای ویژه مصون سازی کودکان و نوجوانان در دانشگاه پیام نور واحد کرج با همکاری دانشگاه پیام نور و اداره کل بهزیستی استان البرز برگزار خواهد شد .