28 مهر 1398
شماره خبر: 223484

بازدید 10 ساعته رئیس کل دادگستری استان البرز از ندامتگاه فردیس

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

بازدید 10 ساعته رئیس کل دادگستری استان البرز از ندامتگاه فردیس


دکتر حسین فاضلی هریکندی به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج، معاونان رئیس کل، رئیس حوزه قضایی و دادستان فردیس و معاونان دادستان کرج با حضور در ندامتگاه فردیس از بخش های مختلف آن بازدید کردند.
در این بازدید که نزدیک به 10 ساعت به طول انجامید رئیس کل دادگستری استان البرز با حضور در بخش های بند نسوان، بند مالی، بند محکومان نظامی و گارگاه های حرفه آموزی از نردیک در جریان شرایط حاکم بر این ندامتگاه قرار گرفت.جلسه شورای مدیران دادگستری برای نخستین بار در خارج از دادگستری و در ندامتگاه فردیس تشکیل و با محوریت ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوباتی را داشت. مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی استان البرز در این جلسه گزارشی در مورد وضعیت ندامتگاه های استان را ارائه کرد.همچنین در این بازدید مسئولان قضایی با حضور در بین زندانیان درخواست های آن ها را مورد بررسی قرار داده و دستوراتی را صادر کردند.