16 مهر 1398
شماره خبر: 222713

نشست مشترک امام جمعه ومدیریت شهری چهارباغ با مدیر کل توزیع برق البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

نشست مشترک امام جمعه ومدیریت شهری چهارباغ با مدیر کل توزیع برق البرز


دراین نشست که با حضور معاونین وهمچنین مدیریت توزیع برق چهارباغ تشکیل شده بود در خصوص انتقال ساختمان اداری توزبع برق چهارباغ به داخل شهر وهمچنین راهکارهای گسترش فرهنگ صرفه جویی در مصرف برق بحث وتبادل نظر گردید.
همچنین مقرر گردید یک قطعه زمین از سوی مدیریت شهری چهارباغ جهت احداث ساختمان اداری به اداره توزیع برق چهارباغ تخصیص پیدا کند. دراین جلسه مسوولین چهارباغ از مساعدت دکتر بیات مدیرکل محترم توزیع برق استان بابت ارتقا، جایگاه اداری توزیع برق چهارباغ واز خدمات مهندس دانشور مدیر توزیع برق چهارباغ قدردانی کردند